Monthly Archives: januari 2017

 • 0

Vervolgde christenen

India: Evangelist Swami in coma na ondervraging

Professor Swami is directeur van en professor aan de Ingenieursopleiding in Lal Bahadur Nagar, Hyderabad. In zijn vrije tijd evangeliseert hij op straat door bijbels uit te delen. Na een arrestatie vorige week en een dag lang ondervraagd te zijn, werd Swami onwel. Hij is kort na zijn vrijlating opgenomen in het ziekenhuis en ligt al vijf dagen in coma.

Swami’s vrouw maakt zich veel zorgen om haar man. Doktoren zeggen dat hij in zijn linkerhersenhelft een bloeding heeft en in de rechterhersenhelft een bloedprop.
Voor zijn arrestatie was Swami aan het evangeliseren op straat. Hij werd aangesproken door extremistische hindoes. Daarna werd Swami gearresteerd omdat hij probeerde hindoes tot het christendom te bekeren. 
 
Gebedspunten
• Bid voor de genezing van Swami.
• Bid om kracht voor Swami’s familie, nu ze zich zorgen maken. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor alle christenen in India, dat zij trouw blijven aan Jezus, nu de druk toeneemt.
• Bid voor de vele hindoes en moslims in India. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.
• Dank voor het getuigenis dat Swami heeft gegeven op straat en bid dat het uitwerking mag hebben onder hindoes.

PS. Afgelopen maandag kwam de zaak van de Soedanese pastors Hassan Kodi, Petr Jasek en Abdulmonem voor. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Aanstaande zondag komt de zaak opnieuw voor. Bidt u mee?


 • 0

Vervolgde christenen

Tadzjikistan: Sitora is geïsoleerd van de buitenwereld

 

Sitora* (17) bekeerde zich vorig jaar tot het christendom. Dit tot grote woede van haar islamitische broer. Hij mishandelde haar meedogenloos. Haar hele lichaam zat onder de blauwe plekken, haar neus was gebroken en haar gezicht opgezwollen.

Naar omstandigheden gaat het nu goed met Sitora, maar ze leidt een geïsoleerd bestaan. Haar broer houdt haar en zijn grootmoeder Samia*, die ook christen is geworden, nauwlettend in de gaten. Met een kleine zaklamp lezen ze ’s nachts onder de dekens in de Bijbel.

Gebedspunten:

 • Bid om een krachtig geloof voor Sitora en haar oma. Bid dat ze elkaar kunnen bemoedigen in het geloof. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
 • Bid voor mogelijkheden om contact te hebben met andere christenen.
 • Bid ook voor Sitora’s broer. Bid om zijn redding, dat hij Jezus gaat kennen en volgen.
 • Bid voor alle Tadzjikistaanse christenen, bid voor standvastigheid en trouw, juist als de druk toeneemt.
 • Bid voor de vele moslims in Tadzjikistan. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen.

*Sitora en Samia heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

PS. Pastors Hassan Kodi, Petr Jasek en Abdulmonem uit Soedan zitten nu al een half jaar gevangen. Ze worden verdacht van oorlog voeren tegen de staat, spionage en oppositie voeren. Ook zouden ze deelnemen aan criminele activiteiten, zo luidt de aanklacht. Hen hangt mogelijk de doodstraf of levenslange gevangenschap boven het hoofd. De uitspraak van de rechter is op DV. maandag 23 januari. Bid u/jij mee?


 • 0

Sri Lanka: Taraka’s nieuwe kerk volledig afgebrand

Radicale boeddhisten hebben onder leiding van een monnik op 9 januari een nieuwe kerk vernield en in brand gestoken. Vier dagen eerder was de bouw van de kerk afgerond. Sinds de opening van de kerk ontving kerkleider Taraka* bedreigingen van boeddhisten uit de omgeving. Hij en zijn gezin werden zelfs met de dood bedreigd.

De kerkleden hebben aangifte gedaan bij de politie, maar ze worden onder druk gezet om die aangifte in te trekken.

Sri Lanka staat opnieuw op de Ranglijst Christenvervolging (plaats 45). In het land is een toename van religieus nationalisme. Wie geen boeddhist is, hoort er eigenlijk niet bij volgens de boeddhistische meerderheid.

Dank- en gebedspunten

 • Dank de Heere God dat er, zover bekend, geen gewonden zijn gevallen tijdens de vernieling van de kerk.
  • Bid om wijsheid voor pastor Taraka om met deze situatie om te gaan. Bid ook om troost nu de nieuwe kerk volledig met de grond is gelijkgemaakt.
  • Bid om bescherming voor Taraka’s gezin en andere kerkleden. Bid om standvastigheid en dat zij allen trouw blijven aan Jezus. Bid dat de bedreigingen stoppen.
 • Bid voor de boeddhisten, bid dat zij Jezus zullen gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Taraka heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.