Monthly Archives: februari 2017

  • 0

Filipijnen: Vermissingen sinds komst moslimgroepering

Veldwerker Ricky* maakt zich ernstig zorgen over christenen op de Filipijnen. Op een klein eiland in het zuiden van de Filipijnen kwamen op 30 januari drieduizend islamitische leraren en zendelingen bijeen voor een seminar. Christenen vermoeden dat zij lid zijn van Abu Sayyaf, een islamitische terreurorganisatie die nauwe banden heeft met Islamitische Staat.

Sinds hun komst, verdwijnen er mannen en worden christenen bedreigd. “’s Nachts worden mannen gedwongen om mee te gaan naar de moskee. Sommigen zijn niet meer thuisgekomen”, vertelt Ricky.

“De dorpelingen, christen of niet, zijn angstig”, aldus Ricky. “Christenen op het eiland en nabijgelegen eilanden zijn op hun hoede als ze een huiskerk bezoeken. Ze willen niet teveel aandacht trekken, omdat ze in de gaten worden gehouden of bang zijn voor ondervragingen.”

Ook worden christenen bedreigd door de islamitische groep. “Veertig islamitische mannen kwamen naar de verbouwing van een kerk. Ze eisten staking van de bouw, anders zouden ze de kerk in brand steken en aanhangers het gebied uitzetten.”
 
Gebedspunten
• Bid voor de christenen op het eiland nu ze bang zijn voor wat er kan gebeuren. Bid voor bescherming. Bid voor standvastigheid en dat zij trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor de families die in onzekerheid verkeren over het lot van hun vermiste geliefden. Bid dat zij de troost en nabijheid van God ervaren. Bid dat de verdwenen mannen snel herenigd worden met hun families. Bid voor de verdwenen mannen. Bid voor bescherming en standvastigheid.
• Binnenkort komen vijftig huiskerkleiders uit het zuiden van de Filipijnen naar het eiland voor een gebedswandeling. Bid dat hen niets overkomt.
• Bid voor de vele moslims. Bid dat zij Jezus gaan kennen en gaan volgen als hun Heer en Heiland.

* Ricky heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.


  • 0

Egypte: Opnieuw koptische christen vermoord

Donderdagmorgen 16 februari is de koptische christen Gamal Tawfiq neergeschoten in de Egyptische stad El-Arish. De 50-jarige leraar was op weg naar school. Vier dagen eerder werd Bahgat Zakhar vermoord. Ook hij was een koptische christen. Beide moorden zijn gelinkt aan Islamitische Staat (IS).

Het grote aantal moorden is verontrustend voor de christelijke gemeenschap in Egypte. In januari werden in twee weken tijd vijf koptische christenen gedood. Geld en waardevolle spullen werden niet meegenomen. Toch was volgens de politie tenminste één van de moorden een overval.

Inwoners van steden in de noordelijke Sinaï-provincie krijgen steeds vaker te maken met ontvoeringen en moorden door jihadisten die IS aanhangen. Vooral koptische christenen lijken doelwit te zijn.
 
Gebedspunten
• Bid voor de nabestaanden van Gamal Tawfiq en Bahgat Zakhar. Bid dat ze Gods aanwezigheid en troost ervaren.
• Bid dat de nabestaanden van beide broeders standvastig blijven en trouw blijven aan Jezus.
• Bid dat de koptische christenen in de regio zich niet laten regeren door angst, maar vertrouwen op de Heere Jezus. Bid dat zij trouw blijven aan Jezus.
• Bid dat IS-strijders tot bekering komen en stoppen met moorden.
• Dank dat de kerk groeit in Egypte, juist tegen de verdrukking in. Dank dat vele moslims tot geloof en bekering komen.


  • 0

India: Christen kaalgeschoren door hindoeïstische dorpsbewoners

Mahender Das (35) is sinds twee jaar christen. Zijn moeder stierf op 6 januari 2017 als gevolg van een ziekte. Toen hindoeïstische dorpsbewoners hiervan hoorden, namen ze zonder toestemming haar lichaam mee naar de rivier de Ganges om het te cremeren.

De dorpsbewoners dreigden vervolgens Mahender uit het dorp te zetten, als hij weigerde deel te nemen aan alle hindoeïstische rituelen. Na het verbranden van het lichaam van zijn moeder, werd zijn hoofd kaalgeschoren. Dit is een hindoeïstisch ritueel dat zonen moeten ondergaan als een van beide ouders sterft.

Mahenders familie is de enige christelijke familie in het dorp. Vooral christenen met een hindoe-achtergrond hebben het zwaar in India. Radicale hindoes worden steeds gewelddadiger. India staat op plek 15 van de Ranglijst Christenvervolging 2017.
 
Dank- en gebedspunten
• Bid dat Mahender het gemis van zijn moeder een plek kan geven. En dat hij troost vindt bij de Heere God.
• Bid dat Mahenders familie zich staande houdt, dat zij trouw blijven aan Jezus, ook als ze onder druk staan van de hindoegemeenschap.
• Dank dat Mahender twee jaar geleden tot geloof kwam. Bid voor mogelijkheden om te getuigen.
• Bid voor de hindoegemeenschap. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Pakistan: verdachten brandstichting vrijgelaten

Sawan Masih, een christelijke schoonmaker uit Lahore, had begin maart 2013 ruzie met zijn moslimvriend Shahid Imran. Tijdens de ruzie kwam ook hun religie ter sprake. De volgende dag beschuldigde Imran zijn vriend van godslastering; een misdaad waar in Pakistan de doodstraf op staat. Nadat deze klacht uit de luidsprekers van een moskee had geklonken, stroomden zo’n tweeduizend moslims naar de Joseph Colony waar Sawan woont. De wijk werd afgebrand en alle christenen sloegen op de vlucht.

Die avond werd Sawan Masih gearresteerd. Hij is inmiddels ter dood veroordeeld wegens godslastering en heeft een boete opgelegd gekregen. Zijn zaak is in hoger beroep maar Sawan is niet op borgtocht vrijgelaten.

Ruim honderd verdachten van het vernielen en plunderen van de christelijke wijk zijn op 28 januari vrijgesproken. Een christen werd tegelijkertijd opgepakt wegens vermeende godslastering en is veroordeeld tot de doodstraf.

Rechter Chaudry Muhammad Azam sprak de verdachten vrij omdat de getuigen van de aanklager de verdachten niet konden identificeren. Volgens de politie was de plundering in gang gezet na een ruzie tussen een christen en een moslim.
 
Dank- en gebedspunten
• Bid voor Sawan dat hij zijn hoop gevestigd houdt op de Heere God. Bid dat hij standvastig blijft en trouw blijft aan Jezus.
• Bid dat de rechterlijke macht in Pakistan recht zal spreken naar Gods wil nu Sawans hoger beroep loopt.
• Dank dat Sawan een getuige is en bid dat zijn liefde voor Jezus Christus mensen leidt tot bekering.
• Bid voor alle moslims in Pakistan, bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.
• Bid voor alle christenen in Pakistan, bid dat zij trouw blijven aan Jezus, juist ook nu de druk erg toeneemt.

Ps. Herinnert u zich Asia Bibi nog? Deze Pakistaanse christin zit al sinds 2009(!) gevangen en is ook veroordeelt tot de doodstraf op veroordeling van godslastering. Het hoger beroep loopt nog. Deze rechtszaak trok wereldwijde belangstelling, maar dat had geen effect. De gezondheid van Asia Bibi gaat erg achteruit. Bid voor haar, maar ook voor haar gezin.