Monthly Archives: maart 2017

  • 0

Centraal-Azië: Saïda werd vreselijk toegetakeld door familieleden

Zodra Saïda’s* islamitische familieleden achter haar christelijk geloof kwamen, zetten ze haar onder druk. Een week geleden werd de jonge dove vrouw vreselijk door hen toegetakeld. Een week lang verbleef ze op de Intensive Care in het ziekenhuis.

De islamitische familieleden wilden haar, zodra ze uit het ziekenhuis zou komen, opnieuw dwingen het christelijk geloof af te zweren. Saïda werd echter onverwacht uit het ziekenhuis ontslagen en vond onderdak bij christenen. Ze verblijft nu bij haar zus Amira*, die ook christen is.

Amira is een bekende en zeer gezaghebbend jurist. Toen ze hoorde over de mishandeling, ging ze langs bij hun familieleden. Amira dreigde hen aan te klagen wegens ‘het aanzetten tot religieuze haat, lynchen en geweld’. Uit angst voor gevangenisstraf beloofden familieleden Saïda met rust te laten.
 
Dank- en gebedspunten
• Saïda is voorlopig veilig voor haar familie, dank de Heere God hiervoor. Blijft u bidden om bescherming?
• Bid voor lichamelijk herstel en geestelijke genezing. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bidt u mee voor deze islamitische familie? Bid dat God hun harten verzacht en dat ze Jezus gaan erkennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Saïda en Amira heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.


  • 0

Mexico: Kerken betalen belasting aan drugskartels

Een anonieme pastor heeft verteld hoe zijn kerk gedwongen wordt om belasting te betalen aan drugsbaronnen. In Mexico worden christenen vooral vervolgd door beroepscriminelen.

“Het is hier inmiddels heel normaal geworden”, vertelt de Mexicaanse pastor. “Zowel kerken als pastors moeten in de buidel tasten. De belasting ontwijken, is niet te doen. De drugskartels hebben overal ogen en oren. Alleen de straat op is ook te gevaarlijk, in verband met de veiligheid. Maar 10 procent van de aanklachten die kerken en pastors doen, komt voor de rechter. De meeste mensen die ik erover heb bevraagd, zeggen dat dit bijna alle kerken aangaat.”

Kerken en voorgangers in Mexico staan onder druk omdat ze de activiteiten van de drugskartels openlijk afkeuren en mensen waarschuwen voor ronselaars.
 
Dank- en gebedspunten
• Bid om Gods bescherming van deze anonieme pastor. Hij steekt zijn nek uit door te vertellen over deze praktijken. Dank God dat deze pastor, ondanks de gevaren, dit heeft bekend gemaakt.
• Bid dat kerken ondanks deze belastingen kunnen blijven bestaan en hun financiën nog wel kunnen gebruiken voor de mensen die het nodig hebben. Bid om standvastigheid om te blijven waarschuwen voor ronselaars en om de drugskartels af te keuren.
• Bid dat de Mexicaanse christenen tot zegen zijn voor de mensen die vastzitten in drugs en criminaliteit. Bid voor de vele Mexicanen die zonder hulp en hoop leven in drugs en criminaliteit. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen.
• Dank dat zoveel kerkleiders ondanks de grote druk toch trouw blijven aan de Heere God en aan hun gemeente. Bid dat de drugskartels tot inkeer komen.


  • 0

Vietnam: Thi Huong werd gewurgd door haar man

Bid voor Thi Huong (45) uit de provincie Phu Tho in het noorden van Vietnam. Thi was gokverslaafd, maar dat veranderde toen ze christen werd. De Bijbel werd haar leidraad.

Haar man was echter niet blij met het nieuwe geloof van zijn vrouw. Nadat Thi op 28 januari een kerkdienst bijwoonde, werd ze door haar man met een stuk draad gewurgd. Hij sloeg haar en dreigde haar te vermoorden als ze het christelijk geloof niet zou afzweren. Thi vluchtte het huis uit en verblijft nu bij een bekende. Teruggaan naar huis is geen optie, ze zou opnieuw worden mishandeld. Thi is bang en maakt zich ernstig zorgen over de toekomst.

Misdaad tegen christenen wordt zelden bestraft in Vietnam. Vooral bekeerlingen hebben het zwaar. Communistische familieleden verbannen christenen en zetten ze uit huis.

Dank- en gebedspunten
• Thi koos ervoor haar geloof in de Heere Jezus niet te verloochenen. Dank de Heere God voor het vasthoudende geloof van deze vrouw.
• Bid om bescherming van Thi en andere christenen die in een soortgelijke situatie verkeren. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de man van Thi. De Heere God kan ook zijn hart veranderen. Bid voor de vele boeddhistische én communistische Vietnamezen. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Laos: Christenen massaal verdreven uit woonplaats

Christenen in Laos worden onder druk gezet om hun geloof af te zweren. De afgelopen maanden zijn er veel incidenten geweest tegen christenen.

Pastor Shu* overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven. Een familielid wilde hem vermoorden vanwege zijn christelijke geloof. Shu kon net op tijd ontsnappen, maar wordt nu gedwongen om zijn woonplaats te verlaten.

Uit een dorp in de provincie Houaphanh werden zelfs alle christenen verdreven. Ze konden niets met zich meenemen. Ook tien andere families worden momenteel gedwongen hun dorp te verlaten. Ze weigeren hun geloof in God af te zweren.

De christenen krijgen financiële ondersteuning en bemiddelingshulp. Ook krijgen christenen hulp bij het verwerken van hun trauma.
 
 
Dank- en gebedspunten
• Dank God voor de volharding van christenen in Laos. Bid dat ze vast blijven houden aan hun geloof in de Heere God en niet bezwijken onder de sterk toenemende druk.
• Bid dat de ontheemde christenen hun trauma kunnen verwerken en hun leven weer kunnen oppakken.
• Bid voor de groep christenen die weigeren hun geloof in de Heere Jezus op te geven. Bidt u mee om bescherming?
• Bid voor de overwegend boeddhistische bevolking van Laos. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Shu heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet genoemd.