Monthly Archives: april 2017

  • 0

Centraal-Azië: Zwangere Nadina verliest kindje na bedreiging

Na een stressvolle situatie in haar kerk en een bedreiging, verloor Nadina haar baby na vijf maanden zwangerschap. Tammar, haar man, is de pastor van de kerk. Veel buren, onder wie een politieman, staan zeer vijandig tegenover de twintig christenen die daar samenkomen.

Op paaszondag viel de politie tijdens de dienst binnen en dat zorgde voor veel onrust, ook bij de zwangere Nadina. Het stel kreeg een boete opgelegd en moest een formulier invullen waarin ze verklaren bij een illegale bijeenkomst te zijn. De kerk staat namelijk niet officieel geregistreerd.

Toen iemand een paar dagen later, op 20 april, een dode hond in hun tuin legde als bedreiging, werd het Nadina teveel. Ze begon te bloeden en de volgende dag verloor ze haar baby.
 
Dank- en gebedspunten
• Bid om troost voor Nadina en haar man, die samen het verlies van het kindje moet verwerken.
• Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus voor Nadina en Tammar en voor de vele andere christenen die bedreigd worden of onder druk worden gezet.
• Bid om Gods bescherming van de kerk, en dat christenen niet bang worden om samen te komen.
• Dank dat Tammar wat geld kon lenen om de boete te betalen, ook met hulp van een andere lokale kerk.
• Bid voor degenen die dreigen en die de christenen onder druk zetten maar ook voor de overheden in Centraal Azië. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Indonesië: Gouverneur Ahok krijgt misschien celstraf

Woensdag jl. gingen Indonesiërs in Jakarta naar de stembus om in de tweede ronde van de verkiezingen te beslissen wie de nieuwe gouverneur wordt. De christelijke Ahok verloor die tweede ronde tegen zijn islamitische rivaal. Dat betekent ook dat de rechtszaak tegen hem weer begint.

Gouverneur Ahok wordt vervolgd omdat hij een tekst uit de Koran heeft aangehaald tijdens zijn verkiezingscampagne. Hij weerlegde dat moslims niet zouden mogen stemmen op een christen en dat zette kwaad bloed bij de radicale moslims in Jakarta. In totaal gingen meer dan een half miljoen Indonesiërs de straat op om te protesteren tegen Ahok.

Nu Ahok de verkiezingen verloren heeft, gaat de rechtszaak, die tijdelijk was stilgelegd, verder. Hij heeft vandaag de eis van de aanklager gehoord: één jaar voorwaardelijke celstraf met de proeftijd van twee jaar. In Indonesië legt de rechter doorgaans geen hogere straf op dan de aanklager eist. Dat zou in dit geval betekenen dat Ahok tot en met oktober gouverneur blijft.

De rechtbank in Indonesië verwacht op 4 mei een uitspraak te doen in de zaak.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank dat de aanklager een relatief lage straf eist.
• Bid om veiligheid en rust in Jakarta. Bid ook dat de radicale moslims die protesteerden, de liefde van de Heere God ontdekken.
• Bid voor gouverneur Ahok; het is voor hem een onzekere periode. Bid dat hij standvastig en trouw blijft aan Jezus. Bid dat ook voor zijn familie.


  • 0

Nigeria: Tweehonderd meisjes al drie jaar in handen van Boko Haram

Tijdens Goede Vrijdag en ook met Pasen herdenken we het lijden van Jezus Christus, maar ook dat van Zijn wereldwijde kerk. Voor zo’n vierhonderd ouders in Nigeria is dit een zware tijd. Zij wachten al drie jaar tevergeefs op een teken van leven van hun dochters.

Op 15 april 2014 werden 275 christelijke schoolmeisjes meegenomen door islamitische Boko Haram-strijders. President Muhammadu Bhuari is er tot op heden in geslaagd om 23 meisjes vrij te krijgen; 47 meisjes ontsnapten kort na de ontvoering. Er zitten nu nog 205 meisjes gevangen.

“Nu Pasen nadert, besef ik me opnieuw dat mijn dochter er niet bij zal zijn om het feest te vieren”, vertelt Modu Usman. Hij heeft al drie jaar niets van zijn dochter gehoord. “Mijn dochter was briljant en toegewijd aan God. Kon ik maar haar dode lichaam zien en het begraven in plaats van me elke dag af te blijven vragen hoe het met haar gaat in handen van de strijders.”

De Nigeriaanse overheid zegt in gesprek te zijn met de terreurbeweging Boko Haram over de vrijlating van ongeveer honderd meisjes.

Gebedspunten
• Dank voor de meisjes die zijn vrijgekomen. Zij hebben vreselijke dingen meegemaakt, bid voor geestelijk herstel.
• De meisjes die nog in handen zijn van de strijders moesten zich bekeren tot de islam. Veel van hen moesten trouwen met Boko-Haram strijders. Bid voor vrijlating. Bid dat zij de kracht en troost van Jezus zullen ervaren.
• Bid voor de ouders van de meisjes. In het bijzonder in deze zware tijd. Bid voor kracht en ondersteuning.
• Bid voor alle meisjes en hun ouders, dat zij standvastig en trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor de Boko-Haram strijders en de Nigeriaanse overheid. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Soedan: Bid voor familie van neergestoken Younan

Bronnen in Soedan lieten weten dat afgelopen maandag 3 april, Younan, een ouderling in de Presbyteriaanse Kerk in Khartoem, is doodgestoken. Een dag later werd hij begraven. Zijn familie is in rouw en vraagt om gebed.

De Soedanese overheid had beslag gelegd op de bezittingen van Younans kerk. Om die reden waren kerkgangers drie dagen lang in stil protest bijeengekomen. Toen de politie alle protesterende mannen arresteerde, bleven vrouwen en kinderen achter. Kerkgangers die hoorden van de arrestatie, haastten zich naar het protest om de vrouwen en kinderen te beschermen tegen een oproer. Gewapende leden van het comité dat beslag had gelegd op de kerk, hebben Younan neergestoken.

De politie was erbij, maar greep niet in. Ook hebben ze Younan niet geholpen na de aanval. Wel is er een verdachte gearresteerd. Andere aanvallers lopen nog vrij rond. Younan laat een vrouw en twee kinderen achter.
 
Gebedspunten
• Bid om troost en Gods kracht voor de familie van Younan. Bid dat Younans vrouw en twee kinderen Gods nabijheid ervaren in deze zware tijd. Bid dat zij standvastig en trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor een eerlijke rechtsgang voor de aanvallers, zodat christenvervolging niet ongestraft blijft.
• Bid dat de aanvallers en de Soedanese overheid en politie Jezus gaan kennen en gaan volgen als hun Heer en Heiland.
• Bid voor wijsheid voor de kerkleiders die met de overheid en de politie te maken hebben. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.