Monthly Archives: juni 2017

  • 0

Myanmar: Pastor en twee dochters onderdrukt

Pastor Aung* groeide op in een islamitisch gezin, maar werd later christen. Vorige week kreeg hij een anoniem telefoontje. De beller droeg hem op naar de moskee te gaan en zich opnieuw te bekeren tot de islam. Pastor Aung is vastbesloten zijn geloof in Jezus niet op te geven en bidt om bescherming in deze gevaarlijke situatie.

Meena*, de 16-jarige dochter van pastor Aung, werd afgelopen februari meegenomen en gedwongen te trouwen met een islamitische man. Onlangs sommeerde een anonieme beller pastor Aung zijn jongere dochter Sara* binnenshuis te houden. Sara verblijft nu om veiligheidsredenen bij familieleden in een ander dorp.

Pastor Aung is zelf ondergedoken in een schuilhuis. “We worden gehaat, genegeerd en onderdrukt”, schrijft hij in een brief. “Verschillende keren bespraken islamitische dorpelingen – openlijk en heimelijk – hoe ze ons christendom zouden kunnen vernietigen.”
 
Gebedspunten
• Bid om bescherming, moed en kracht voor pastor Aung nu hij is ondergedoken.
• Het is niet bekend waar dochter Meena is. Bid om bescherming en een goede gezondheid.
• Bid voor dochter Sara en de andere familieleden van pastor Aung.
• Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus voor pastor Aung, Sara, Meena en de andere familieleden.
• Christenen met een moslimachtergrond in de staat Rakhine hebben het zwaar. Bid dat ze standvastig zijn in het geloof.
• Bid voor de vele moslims in Myanmar. Bid dat zij de Heere Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Schuilnaam


  • 0

Nigeria: 15.000 christelijke gezinnen in hongersnood

De oorlogssituatie in Noordoost-Nigeria duurt voort en heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Christenen die hun toevlucht hadden genomen tot vluchtelingenkampen van de overheid, moeten die nu weer verlaten. Daardoor lijden ze honger.

President Muhammadu Buhari wil dat mensen terug naar huis gaan en hun leven weer oppakken. Christenen worden achtergesteld door de overheid bij de verstrekking van hulp. De lokale kerk in Nigeria wil actie ondernemen, maar heeft gebrek aan middelen en vraagt om hulp en gebed.

Voor hulpverleners is het onveilig om hulpgoederen te bezorgen. Terreurgroep Boko Haram is actief in het gebied en voert aanvallen uit. Ook de radeloosheid van hongerige Nigerianen maakt het uitdelen van voedsel risicovol. Niet voor niets roepen we vooral op tot gebed voor de christenen in Nigeria en de mensen die hen van hulp voorzien. Zij nemen grote risico’s om monden te voeden. Het is gevaarlijk werk, we kunnen niet hulpeloos toekijken. Bidt u mee?
 
Dank- en gebedspunten
• Dank voor de hulpverleners die voedsel uitdelen aan christenen die honger lijden.
• Bid voor veiligheid in het noordoosten van Nigeria, zodat het uitdelen van hulp niet extra slachtoffers oplevert.
• Bid om wijsheid en bescherming voor de Nigeriaanse overheid.
• Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus voor de christenen die achtergesteld worden en daardoor honger lijden.
• Bid voor de terreurgroep Boko Haram. Bid dat de terreurstrijders Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Egypte: ‘Christenen zijn blij als ramadan weer voorbij is’

Deze maand staat voor moslims in het teken van ramadan. Wereldwijd doen moslims mee aan de islamitische vastenmaand om zich te zuiveren voor Allah. Chavi* uit Egypte behoort tot de christelijke minderheid. Chavi: “Voor veel christenen is dit een zware maand.”

Tijdens ramadan is de islam voor christenen in Egypte extra voelbaar en overal duidelijk aanwezig. “Soms zijn er spanningen, ruzies en worden christenen geïntimideerd. Christenen proberen niet teveel op te vallen. Ramadan is een feest voor moslims, maar voor veel christenen in Egypte is het een zware maand. Ze zijn blij als het weer voorbij is”, vertelt Chavi.

Chavi ziet ernaar uit wat God gaat doen: “We kunnen nu onze liefde tonen aan de mensen om ons heen. Vorig jaar verzorgden kerken in Egypte maaltijden voor moslims. Na zonsondergang mocht iedereen hier aanschuiven. Door de aanslagen op de christelijke gemeenschap het afgelopen half jaar, kregen sommige kerken hier dit jaar geen toestemming voor. De vraag die ons bezighoudt is: moeten we meer risico nemen om onze liefde te tonen aan moslims? Of kunnen we beter binnen blijven? Is dat niet wat onze vijand wil?”
 
Gebedspunten
• Bid voor de christenen die ondanks de gevaren uitreiken naar moslims. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus, juist als de druk toeneemt.
• Er vonden in korte tijd meerdere aanslagen plaats op de christelijke gemeenschap in Egypte. Bid om bescherming, bid om troost en kracht.
• Bid dat moslims tijdens ramadan ontdekken wie de Heere Jezus is. Bid dat zij Hem gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland

* Chavi heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.


  • 0

Laos: Valse leer verspreidt zich onder christenen

Een gevaarlijke valse ‘christelijke’ leer verspreidt zich in snel tempo onder de christelijke Hmong-gemeenschap in Laos. De groepering heeft een onevenwichtig standpunt over de Heilige Geest. Aanhangers worden er soms zelfs toe aangezet zichzelf of anderen van het leven te beroven.

Zo vermoordde een man uit de gemeenschap op 16 mei jl. zijn vrouw en kinderen. Naar verluidt was dit hem opgedragen tijdens een training die hij had gevolgd in de Verenigde Staten over diezelfde leer. De moorden waren onderdeel van een ‘christelijk’ ritueel. Een andere aanhanger van deze religie beroofde zichzelf onlangs van het leven.

Door deze voorvallen houden lokale autoriteiten de christelijke gemeenschap in Laos extra in de gaten. Vijf kerken in de provincie Bolikhamxai kregen op 2 juni bezoek van lokale autoriteiten. Ze gaven de kerken drie opties: terugkeren naar de oude animistische overtuiging, de gevangenis of verhuizen naar een ander dorp. Ze kregen tien dagen om te beslissen.

Een jeugdleider sprak tijdens een training zijn bezorgdheid uit. Een aantal jongeren verliet zijn kerk om zich te voegen bij de aanhangers van deze leer.
 
Gebedspunten
• Bid om wijsheid van de christelijke Hmong-gemeenschap in Bolikhamxai. Over een aantal dagen moeten ze een beslissing hebben gemaakt. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Kerkleiders maken zich ernstige zorgen, bid dat ze in staat zijn de waarheid te blijven verkondigen. Bid dat zij trouw blijven aan God en aan zijn onfeilbaar Woord.
• Bid dat aanhangers van de valse leer tot inkeer komen en bid dat de valse leer zich niet verder verspreidt.
• Bid voor de autoriteiten. Bid voor wijsheid. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.