Monthly Archives: augustus 2017

  • 0

Kenia: Vier christenen door al-Shabaab gedood

Al-Shabaab-strijders wisten dat Joseph Kasena (42) christen was en oudste in de lokale kerk. Ook hadden ze het gemunt op zijn zwager Changawa Muthemba. Vorige week vrijdagavond 18 augustus overvielen ze beide mannen en buurjongen Kadenge Katana (17) die toevallig op bezoek was.

Terwijl de strijders hun hakmessen in de aanslag hielden, sommeerden ze de christenen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Toen de drie mannen weigerden, werden ze vastgebonden en gedood. Ook Charo, de verstandelijk gehandicapte, oudere broer van Joseph werd vermoord.

Josephs vrouw Caroline heeft alles zien gebeuren en is zwaar getraumatiseerd. Hun dochter Zawadi (17) was tijdens de aanval niet thuis. “Dank voor jullie zorg voor ons. Bid alstublieft voor ons en met ons”, zegt een lokale christen. “Bid alstublieft dat we genade en kracht ontvangen, want dit is een enorme klap.”
 
Gebedspunten
• Bid om Gods troost en nabijheid voor Caroline en haar dochter Zawadi. Bid ook voor de vrouw van Changawa, die tevens de zus van Caroline is, en de andere nabestaanden. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus, juist nu het zo enorm moeilijk is.
• Bid om wijsheid voor de veldwerkers die binnenkort bij Caroline langsgaan om troost en hulp te bieden.
• Al-Shabaab is een Somalische islamitische terroristische organisatie, die in buurland Kenia regelmatig christenen aanvalt. Bid om bescherming voor christenen die wonen in het grensgebied met Somalië. Bid dat de christenen standvastig blijven en trouw blijven aan Jezus, juist nu de druk zo enorm toeneemt.
• Bid voor de al-Shabaab-strijders en hun leiders. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

India: Zesde staat accepteert anti-bekeringswet

De lokale overheid van Jharkand, een staat in het oosten van India, heeft deze week een anti-bekeringswet goedgekeurd. Na goedkeuring van de gouverneur en de president treedt de wet in werking. Evangelisten kunnen door de wet boetes opgelegd krijgen, en celstraffen oplopend tot vier jaar.

De wet geldt nu in zes staten en is een middel voor radicale hindoes om het aantal bekeringen terug te dringen. Volgens de lokale leider van de regeringspartij BJP, is het aantal christenen in Jharkand fors toegenomen. Het zijn volgens hem vooral de armen die ‘naar het christendom worden gelokt’.

De overheid in India voert een succesvolle strategie uit om van India steeds meer een hindoestaat te maken. Dat betekent in de ogen van radicale hindoes dat een inwoner van India geen christen kan zijn. In het land wonen ongeveer 170 miljoen moslims en 64 miljoen christenen, maar het overgrote deel van de bevolking is hindoe.

De aantallen geweldsincidenten in India worden al jaren bijgehouden. Sinds de BJP in 2014 aan de macht kwam, is het geweld alleen maar toegenomen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal incidenten dit jaar verdubbelt ten opzicht van 2016. Toen waren er ruim vierhonderd geweldplegingen tegen christenen.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank voor de grote groei van het aantal christenen in de staat Jharkand.
• Bid voor christenen die hun geloof uitdragen. Zij lopen risico als mensen door hun toedoen tot bekering komen. Bid om moed en wijsheid. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor leiders van de BJP die willens en wetens tegen het evangelie strijden. Bid dat ze zelf overtuigd mogen raken van het evangelie, dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland. Bid dat ook voor de vele miljoenen moslims en hindoes in India.
• Bid voor alle christenen in India. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus juist nu de druk van alle kanten enorm toeneemt.


  • 0

Nigeria: ‘Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen’

Eind juni was er een oproep voor gebed voor de crisis in Noordoost-Nigeria. Al jaren is de islamitische terreurgroep Boko Haram actief in de regio. Duizenden christenen sloegen voor het geweld op de vlucht. Vanwege discriminatie en droogte hebben zij onvoldoende eten om te kunnen overleven.

Nog steeds is de toestand kritiek, maar inmiddels is de voedselvoorziening in volle gang. Christenen in Nigeria zijn dankbaar voor uw gebed en giften. Kerkleider Garba Idi: “De overheid verstrekt voedselhulp, maar christenen ontvangen niets. Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen. We kunnen nergens naartoe. Jullie hulp en gebed is als een pilaar voor ons, door God gestuurd. Wij kunnen erop leunen, nu de hele wereld zwijgt over onze toestand.

Nu ontvangen drieduizend gezinnen in mijn provincie voedselhulp, zij zijn gered van honger en dood. De Heere God heeft hulp naar Nigeria gestuurd, daar zijn we Hem dankbaar voor. God gebruikte de hulp om hoop te brengen in een tijd waarin alle hoop verloren was. Hij wiste de tranen van onze ogen door ons te ondersteunen met hulp en gebed.”

 
Dank- en gebedspunten

• Dank voor alle steun, in gebed en door giften. Aan God alle eer!
• De noodhulppakketten worden uitgedeeld in gevaarlijke gebieden. Bid om bescherming. Bid dat de hulp op tijd komt.
• Door het geweld van Boko Haram zijn veel mensen getraumatiseerd. Vrouwen en kinderen zijn ontvoerd en misbruikt. Honderden christenen zijn door de honger of geweld om het leven gekomen. Bid om genezing en nieuwe hoop. Bid om troost en moed. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.


  • 0

Kameroen: ‘Mijn zus probeerde mij te vermoorden’

Abdias (22) groeide op in een voorname moslimfamilie in het noorden van Kameroen. Hij was de trots van de familie omdat hij als tiener besloot om een kluizenaar te worden. Tijdens zijn opleiding kwam hij via zijn buurvrouw in aanraking met Jezus. Tot dat moment kende Abdias Jezus alleen als profeet. Tot hij op een nacht een droom kreeg waarin hij een stem hoorde zeggen: ‘Abdias, nu je Jezus kent, moet je je bekeren. Want anders ga je verloren’. Bezweet en trillend van angst schrok hij wakker. Hij rende naar zijn buurvrouw en vroeg haar om hem meer over Jezus te vertellen. Kort daarop bekeerde hij zich.

Toen zijn ouders van zijn bekering hoorden, waren ze geschokt. Zijn moeder kwam bij hem langs en werd zo boos dat ze flauwviel. Zijn familie beschuldigde Abdias vervolgens van het betoveren van zijn moeder en verdacht hem ervan dat hij haar wilde vermoorden.

Zijn familie mishandelde hem en nam al zijn bezittingen in beslag. Volgens Abdias hebben ze zelfs geprobeerd om hem te vergiftigen. “Mijn zus bracht me een kopje melk en voordat ik die opdronk bad ik ervoor. Toen ik het kopje naar mijn mond bracht, viel het op de grond. Mijn zus was razend, daarom denk ik dat ze de melk had vergiftigd”, zegt Abdias.

Abdias kan niet meer samenkomen met andere christenen, omdat hij ze anders in gevaar brengt. De eerste keer dat hij naar de kerk probeerde te gaan, hoorde zijn moeder ervan. Ze stuurde jongeren naar alle kerken om hem op te sporen.

Een mede-christen nodigde Abdias thuis uit, maar net als de apostel Paulus moest Abdias ’s nachts het huis ontvluchten vanwege dreigend gevaar. Op dit moment is hij ondergedoken terwijl zijn familie naar hem op zoek is om te voldoen aan hun moslimplicht: er alles aan te doen Abdias te laten terugkeren naar de islam.
 
Gebedspunten
• Bid voor bescherming voor Abdias die moet vrezen voor zijn leven.
• Bid dat de Heere Jezus hem kracht geeft deze vervolging te doorstaan en dat zijn geloof steeds sterker wordt. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de kerk en kerkleden die hun best doen om Abdias te bemoedigen en te troosten. Bid voor Gods wijsheid, zorg en kracht voor de gemeente.
• Bid voor de familie van Abdias. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.