• 0

Filipijnen: Vermissingen sinds komst moslimgroepering

Veldwerker Ricky* maakt zich ernstig zorgen over christenen op de Filipijnen. Op een klein eiland in het zuiden van de Filipijnen kwamen op 30 januari drieduizend islamitische leraren en zendelingen bijeen voor een seminar. Christenen vermoeden dat zij lid zijn van Abu Sayyaf, een islamitische terreurorganisatie die nauwe banden heeft met Islamitische Staat.

Sinds hun komst, verdwijnen er mannen en worden christenen bedreigd. “’s Nachts worden mannen gedwongen om mee te gaan naar de moskee. Sommigen zijn niet meer thuisgekomen”, vertelt Ricky.

“De dorpelingen, christen of niet, zijn angstig”, aldus Ricky. “Christenen op het eiland en nabijgelegen eilanden zijn op hun hoede als ze een huiskerk bezoeken. Ze willen niet teveel aandacht trekken, omdat ze in de gaten worden gehouden of bang zijn voor ondervragingen.”

Ook worden christenen bedreigd door de islamitische groep. “Veertig islamitische mannen kwamen naar de verbouwing van een kerk. Ze eisten staking van de bouw, anders zouden ze de kerk in brand steken en aanhangers het gebied uitzetten.”
 
Gebedspunten
• Bid voor de christenen op het eiland nu ze bang zijn voor wat er kan gebeuren. Bid voor bescherming. Bid voor standvastigheid en dat zij trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor de families die in onzekerheid verkeren over het lot van hun vermiste geliefden. Bid dat zij de troost en nabijheid van God ervaren. Bid dat de verdwenen mannen snel herenigd worden met hun families. Bid voor de verdwenen mannen. Bid voor bescherming en standvastigheid.
• Binnenkort komen vijftig huiskerkleiders uit het zuiden van de Filipijnen naar het eiland voor een gebedswandeling. Bid dat hen niets overkomt.
• Bid voor de vele moslims. Bid dat zij Jezus gaan kennen en gaan volgen als hun Heer en Heiland.

* Ricky heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.