• 0

Laos: Christenen massaal verdreven uit woonplaats

Christenen in Laos worden onder druk gezet om hun geloof af te zweren. De afgelopen maanden zijn er veel incidenten geweest tegen christenen.

Pastor Shu* overleefde ternauwernood een aanslag op zijn leven. Een familielid wilde hem vermoorden vanwege zijn christelijke geloof. Shu kon net op tijd ontsnappen, maar wordt nu gedwongen om zijn woonplaats te verlaten.

Uit een dorp in de provincie Houaphanh werden zelfs alle christenen verdreven. Ze konden niets met zich meenemen. Ook tien andere families worden momenteel gedwongen hun dorp te verlaten. Ze weigeren hun geloof in God af te zweren.

De christenen krijgen financiële ondersteuning en bemiddelingshulp. Ook krijgen christenen hulp bij het verwerken van hun trauma.
 
 
Dank- en gebedspunten
• Dank God voor de volharding van christenen in Laos. Bid dat ze vast blijven houden aan hun geloof in de Heere God en niet bezwijken onder de sterk toenemende druk.
• Bid dat de ontheemde christenen hun trauma kunnen verwerken en hun leven weer kunnen oppakken.
• Bid voor de groep christenen die weigeren hun geloof in de Heere Jezus op te geven. Bidt u mee om bescherming?
• Bid voor de overwegend boeddhistische bevolking van Laos. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Shu heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet genoemd.