• 0

Vietnam: Thi Huong werd gewurgd door haar man

Bid voor Thi Huong (45) uit de provincie Phu Tho in het noorden van Vietnam. Thi was gokverslaafd, maar dat veranderde toen ze christen werd. De Bijbel werd haar leidraad.

Haar man was echter niet blij met het nieuwe geloof van zijn vrouw. Nadat Thi op 28 januari een kerkdienst bijwoonde, werd ze door haar man met een stuk draad gewurgd. Hij sloeg haar en dreigde haar te vermoorden als ze het christelijk geloof niet zou afzweren. Thi vluchtte het huis uit en verblijft nu bij een bekende. Teruggaan naar huis is geen optie, ze zou opnieuw worden mishandeld. Thi is bang en maakt zich ernstig zorgen over de toekomst.

Misdaad tegen christenen wordt zelden bestraft in Vietnam. Vooral bekeerlingen hebben het zwaar. Communistische familieleden verbannen christenen en zetten ze uit huis.

Dank- en gebedspunten
• Thi koos ervoor haar geloof in de Heere Jezus niet te verloochenen. Dank de Heere God voor het vasthoudende geloof van deze vrouw.
• Bid om bescherming van Thi en andere christenen die in een soortgelijke situatie verkeren. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de man van Thi. De Heere God kan ook zijn hart veranderen. Bid voor de vele boeddhistische én communistische Vietnamezen. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.