• 0

Centraal-Azië: Saïda werd vreselijk toegetakeld door familieleden

Zodra Saïda’s* islamitische familieleden achter haar christelijk geloof kwamen, zetten ze haar onder druk. Een week geleden werd de jonge dove vrouw vreselijk door hen toegetakeld. Een week lang verbleef ze op de Intensive Care in het ziekenhuis.

De islamitische familieleden wilden haar, zodra ze uit het ziekenhuis zou komen, opnieuw dwingen het christelijk geloof af te zweren. Saïda werd echter onverwacht uit het ziekenhuis ontslagen en vond onderdak bij christenen. Ze verblijft nu bij haar zus Amira*, die ook christen is.

Amira is een bekende en zeer gezaghebbend jurist. Toen ze hoorde over de mishandeling, ging ze langs bij hun familieleden. Amira dreigde hen aan te klagen wegens ‘het aanzetten tot religieuze haat, lynchen en geweld’. Uit angst voor gevangenisstraf beloofden familieleden Saïda met rust te laten.
 
Dank- en gebedspunten
• Saïda is voorlopig veilig voor haar familie, dank de Heere God hiervoor. Blijft u bidden om bescherming?
• Bid voor lichamelijk herstel en geestelijke genezing. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bidt u mee voor deze islamitische familie? Bid dat God hun harten verzacht en dat ze Jezus gaan erkennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Saïda en Amira heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.