• 0

Soedan: Bid voor familie van neergestoken Younan

Bronnen in Soedan lieten weten dat afgelopen maandag 3 april, Younan, een ouderling in de Presbyteriaanse Kerk in Khartoem, is doodgestoken. Een dag later werd hij begraven. Zijn familie is in rouw en vraagt om gebed.

De Soedanese overheid had beslag gelegd op de bezittingen van Younans kerk. Om die reden waren kerkgangers drie dagen lang in stil protest bijeengekomen. Toen de politie alle protesterende mannen arresteerde, bleven vrouwen en kinderen achter. Kerkgangers die hoorden van de arrestatie, haastten zich naar het protest om de vrouwen en kinderen te beschermen tegen een oproer. Gewapende leden van het comité dat beslag had gelegd op de kerk, hebben Younan neergestoken.

De politie was erbij, maar greep niet in. Ook hebben ze Younan niet geholpen na de aanval. Wel is er een verdachte gearresteerd. Andere aanvallers lopen nog vrij rond. Younan laat een vrouw en twee kinderen achter.
 
Gebedspunten
• Bid om troost en Gods kracht voor de familie van Younan. Bid dat Younans vrouw en twee kinderen Gods nabijheid ervaren in deze zware tijd. Bid dat zij standvastig en trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor een eerlijke rechtsgang voor de aanvallers, zodat christenvervolging niet ongestraft blijft.
• Bid dat de aanvallers en de Soedanese overheid en politie Jezus gaan kennen en gaan volgen als hun Heer en Heiland.
• Bid voor wijsheid voor de kerkleiders die met de overheid en de politie te maken hebben. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.