• 0

Nigeria: Tweehonderd meisjes al drie jaar in handen van Boko Haram

Tijdens Goede Vrijdag en ook met Pasen herdenken we het lijden van Jezus Christus, maar ook dat van Zijn wereldwijde kerk. Voor zo’n vierhonderd ouders in Nigeria is dit een zware tijd. Zij wachten al drie jaar tevergeefs op een teken van leven van hun dochters.

Op 15 april 2014 werden 275 christelijke schoolmeisjes meegenomen door islamitische Boko Haram-strijders. President Muhammadu Bhuari is er tot op heden in geslaagd om 23 meisjes vrij te krijgen; 47 meisjes ontsnapten kort na de ontvoering. Er zitten nu nog 205 meisjes gevangen.

“Nu Pasen nadert, besef ik me opnieuw dat mijn dochter er niet bij zal zijn om het feest te vieren”, vertelt Modu Usman. Hij heeft al drie jaar niets van zijn dochter gehoord. “Mijn dochter was briljant en toegewijd aan God. Kon ik maar haar dode lichaam zien en het begraven in plaats van me elke dag af te blijven vragen hoe het met haar gaat in handen van de strijders.”

De Nigeriaanse overheid zegt in gesprek te zijn met de terreurbeweging Boko Haram over de vrijlating van ongeveer honderd meisjes.

Gebedspunten
• Dank voor de meisjes die zijn vrijgekomen. Zij hebben vreselijke dingen meegemaakt, bid voor geestelijk herstel.
• De meisjes die nog in handen zijn van de strijders moesten zich bekeren tot de islam. Veel van hen moesten trouwen met Boko-Haram strijders. Bid voor vrijlating. Bid dat zij de kracht en troost van Jezus zullen ervaren.
• Bid voor de ouders van de meisjes. In het bijzonder in deze zware tijd. Bid voor kracht en ondersteuning.
• Bid voor alle meisjes en hun ouders, dat zij standvastig en trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor de Boko-Haram strijders en de Nigeriaanse overheid. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.