• 0

Algerije: ‘Papa, waarom gooien mensen stenen naar ons?’

Muslih en Fadila verhuizen met hun zoontje Simon* (5) naar een plaats honderden kilometers verderop. “God heeft ons naar deze plaats geleid”, vertelt Muslih.

Al snel vormt zich een groep nieuwe gelovigen, in het geheim komen ze bij elkaar. Muslih en Fadila begeleiden deze nieuwe gelovigen. De islamitische gemeenschap is allesbehalve blij met de komst van het gezin en de christelijke activiteiten. Ze worden regelmatig bekogeld met stenen. Ook wordt geprobeerd het huis en de plek van samenkomst in brand te steken. Fadila wordt op een dag zelfs op straat in elkaar geslagen, en moet een paar dagen in het ziekenhuis verblijven.

Ook kleine Simon moet het ontgelden. Op een dag wandelt hij met zijn vader op straat als mensen met stenen beginnen te gooien. ‘Papa,’ vraagt de jongen, ‘waarom gooien mensen stenen naar ons? Waarom vinden ze ons niet leuk? Wat hebben we verkeerd gedaan?’

Muslih en Fadila wisten dat ze zouden stuiten op vijandigheid en moeilijkheden in de nieuwe woonplaats. Toch zijn ze overtuigd van hun roeping. Muslih: “Als ik denk aan de intolerantie en hoe agressief mensen zijn, dan is het een geruststelling te weten dat God ons heeft geroepen. Soms zijn we bang, maar de Heere Jezus is altijd bij ons. Het helpt me te weten dat er mensen voor ons bidden.”
 
Dank- en gebedspunten
• Dank God voor de standvastigheid van Muslih en Fadila, bid dat ze het blijven volhouden en trouw blijven aan Jezus en aan hun roeping.
• Dank voor de nieuwe groep gelovigen. Zij hebben te maken met sociale druk vanuit familie en gemeenschap. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Simon moet bijna naar school waar hij verplicht islamitische lessen moet volgen. Bid dat hij vriendjes krijgt en dat Simon zijn geloof in de Heere Jezus niet kwijtraakt.
• Bid voor de vele islamitische inwoners van Algerije, bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Simon heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.