• 0

Tsjaad: Familie wil de 16-jarige Douma vermoorden

Douma komt uit Bol, een dorpje in het zuidwesten van Tsjaad. Hij bekeerde zich vorig jaar in maart tot Jezus Christus; een beslissing die hem nu in levensgevaar brengt. Zijn familie wil hem ombrengen.

In de eerste zes maanden dat Douma christen was, wist hij zijn geloof te verbergen voor zijn familie. Maar omdat de 16-jarige jongen niet meer naar de moskee ging, kreeg zijn vader argwaan. Toen hij het Nieuwe Testament vond in zijn kamer, viel Douma’s vader zijn zoon aan en probeerde hem te vermoorden.

Douma wist te ontsnappen. Hij zegt: “Ik kon me eerst niet voorstellen dat mijn vader me zou willen vermoorden. Maar wat ik nog veel heftiger vind: hij wilde dat ik mijn geloof in Jezus Christus zou afzweren.” Een lokale kerkleider uit Bol zegt dat Douma’s familie nog altijd achter hem aanzit. Vlak na zijn vertrek doorzochten ze het hele dorp.

Douma is op een veilige plek en wil Jezus Christus blijven volgen.
 
Gebeds- en dankpunten
• Bid dat de Heere God Douma kracht geeft om met het verlies van zijn familie om te gaan. Bid dat de kerkleden als een nieuwe familie voor hem zijn.
• Bid voor een goede verwerking van wat Douma is overkomen, dat hij niet verbitterd raakt naar zijn familie en dat hij zal groeien in geloof.
• Dank dat Douma standvastig en trouw blijft aan Jezus. Dank dat Douma in veiligheid is en dat de kerk hem opvangt.
• Bid voor Douma’s familie. Bid dat zij Jezus leren kennen en volgen als hun Heer en Heiland.