• 0

Laos: Valse leer verspreidt zich onder christenen

Een gevaarlijke valse ‘christelijke’ leer verspreidt zich in snel tempo onder de christelijke Hmong-gemeenschap in Laos. De groepering heeft een onevenwichtig standpunt over de Heilige Geest. Aanhangers worden er soms zelfs toe aangezet zichzelf of anderen van het leven te beroven.

Zo vermoordde een man uit de gemeenschap op 16 mei jl. zijn vrouw en kinderen. Naar verluidt was dit hem opgedragen tijdens een training die hij had gevolgd in de Verenigde Staten over diezelfde leer. De moorden waren onderdeel van een ‘christelijk’ ritueel. Een andere aanhanger van deze religie beroofde zichzelf onlangs van het leven.

Door deze voorvallen houden lokale autoriteiten de christelijke gemeenschap in Laos extra in de gaten. Vijf kerken in de provincie Bolikhamxai kregen op 2 juni bezoek van lokale autoriteiten. Ze gaven de kerken drie opties: terugkeren naar de oude animistische overtuiging, de gevangenis of verhuizen naar een ander dorp. Ze kregen tien dagen om te beslissen.

Een jeugdleider sprak tijdens een training zijn bezorgdheid uit. Een aantal jongeren verliet zijn kerk om zich te voegen bij de aanhangers van deze leer.
 
Gebedspunten
• Bid om wijsheid van de christelijke Hmong-gemeenschap in Bolikhamxai. Over een aantal dagen moeten ze een beslissing hebben gemaakt. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Kerkleiders maken zich ernstige zorgen, bid dat ze in staat zijn de waarheid te blijven verkondigen. Bid dat zij trouw blijven aan God en aan zijn onfeilbaar Woord.
• Bid dat aanhangers van de valse leer tot inkeer komen en bid dat de valse leer zich niet verder verspreidt.
• Bid voor de autoriteiten. Bid voor wijsheid. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.