• 0

Nigeria: 15.000 christelijke gezinnen in hongersnood

De oorlogssituatie in Noordoost-Nigeria duurt voort en heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Christenen die hun toevlucht hadden genomen tot vluchtelingenkampen van de overheid, moeten die nu weer verlaten. Daardoor lijden ze honger.

President Muhammadu Buhari wil dat mensen terug naar huis gaan en hun leven weer oppakken. Christenen worden achtergesteld door de overheid bij de verstrekking van hulp. De lokale kerk in Nigeria wil actie ondernemen, maar heeft gebrek aan middelen en vraagt om hulp en gebed.

Voor hulpverleners is het onveilig om hulpgoederen te bezorgen. Terreurgroep Boko Haram is actief in het gebied en voert aanvallen uit. Ook de radeloosheid van hongerige Nigerianen maakt het uitdelen van voedsel risicovol. Niet voor niets roepen we vooral op tot gebed voor de christenen in Nigeria en de mensen die hen van hulp voorzien. Zij nemen grote risico’s om monden te voeden. Het is gevaarlijk werk, we kunnen niet hulpeloos toekijken. Bidt u mee?
 
Dank- en gebedspunten
• Dank voor de hulpverleners die voedsel uitdelen aan christenen die honger lijden.
• Bid voor veiligheid in het noordoosten van Nigeria, zodat het uitdelen van hulp niet extra slachtoffers oplevert.
• Bid om wijsheid en bescherming voor de Nigeriaanse overheid.
• Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus voor de christenen die achtergesteld worden en daardoor honger lijden.
• Bid voor de terreurgroep Boko Haram. Bid dat de terreurstrijders Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.