• 0

Myanmar: Pastor en twee dochters onderdrukt

Pastor Aung* groeide op in een islamitisch gezin, maar werd later christen. Vorige week kreeg hij een anoniem telefoontje. De beller droeg hem op naar de moskee te gaan en zich opnieuw te bekeren tot de islam. Pastor Aung is vastbesloten zijn geloof in Jezus niet op te geven en bidt om bescherming in deze gevaarlijke situatie.

Meena*, de 16-jarige dochter van pastor Aung, werd afgelopen februari meegenomen en gedwongen te trouwen met een islamitische man. Onlangs sommeerde een anonieme beller pastor Aung zijn jongere dochter Sara* binnenshuis te houden. Sara verblijft nu om veiligheidsredenen bij familieleden in een ander dorp.

Pastor Aung is zelf ondergedoken in een schuilhuis. “We worden gehaat, genegeerd en onderdrukt”, schrijft hij in een brief. “Verschillende keren bespraken islamitische dorpelingen – openlijk en heimelijk – hoe ze ons christendom zouden kunnen vernietigen.”
 
Gebedspunten
• Bid om bescherming, moed en kracht voor pastor Aung nu hij is ondergedoken.
• Het is niet bekend waar dochter Meena is. Bid om bescherming en een goede gezondheid.
• Bid voor dochter Sara en de andere familieleden van pastor Aung.
• Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus voor pastor Aung, Sara, Meena en de andere familieleden.
• Christenen met een moslimachtergrond in de staat Rakhine hebben het zwaar. Bid dat ze standvastig zijn in het geloof.
• Bid voor de vele moslims in Myanmar. Bid dat zij de Heere Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Schuilnaam