• 0

Kameroen: ‘Mijn zus probeerde mij te vermoorden’

Abdias (22) groeide op in een voorname moslimfamilie in het noorden van Kameroen. Hij was de trots van de familie omdat hij als tiener besloot om een kluizenaar te worden. Tijdens zijn opleiding kwam hij via zijn buurvrouw in aanraking met Jezus. Tot dat moment kende Abdias Jezus alleen als profeet. Tot hij op een nacht een droom kreeg waarin hij een stem hoorde zeggen: ‘Abdias, nu je Jezus kent, moet je je bekeren. Want anders ga je verloren’. Bezweet en trillend van angst schrok hij wakker. Hij rende naar zijn buurvrouw en vroeg haar om hem meer over Jezus te vertellen. Kort daarop bekeerde hij zich.

Toen zijn ouders van zijn bekering hoorden, waren ze geschokt. Zijn moeder kwam bij hem langs en werd zo boos dat ze flauwviel. Zijn familie beschuldigde Abdias vervolgens van het betoveren van zijn moeder en verdacht hem ervan dat hij haar wilde vermoorden.

Zijn familie mishandelde hem en nam al zijn bezittingen in beslag. Volgens Abdias hebben ze zelfs geprobeerd om hem te vergiftigen. “Mijn zus bracht me een kopje melk en voordat ik die opdronk bad ik ervoor. Toen ik het kopje naar mijn mond bracht, viel het op de grond. Mijn zus was razend, daarom denk ik dat ze de melk had vergiftigd”, zegt Abdias.

Abdias kan niet meer samenkomen met andere christenen, omdat hij ze anders in gevaar brengt. De eerste keer dat hij naar de kerk probeerde te gaan, hoorde zijn moeder ervan. Ze stuurde jongeren naar alle kerken om hem op te sporen.

Een mede-christen nodigde Abdias thuis uit, maar net als de apostel Paulus moest Abdias ’s nachts het huis ontvluchten vanwege dreigend gevaar. Op dit moment is hij ondergedoken terwijl zijn familie naar hem op zoek is om te voldoen aan hun moslimplicht: er alles aan te doen Abdias te laten terugkeren naar de islam.
 
Gebedspunten
• Bid voor bescherming voor Abdias die moet vrezen voor zijn leven.
• Bid dat de Heere Jezus hem kracht geeft deze vervolging te doorstaan en dat zijn geloof steeds sterker wordt. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de kerk en kerkleden die hun best doen om Abdias te bemoedigen en te troosten. Bid voor Gods wijsheid, zorg en kracht voor de gemeente.
• Bid voor de familie van Abdias. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.