• 0

India: Zesde staat accepteert anti-bekeringswet

De lokale overheid van Jharkand, een staat in het oosten van India, heeft deze week een anti-bekeringswet goedgekeurd. Na goedkeuring van de gouverneur en de president treedt de wet in werking. Evangelisten kunnen door de wet boetes opgelegd krijgen, en celstraffen oplopend tot vier jaar.

De wet geldt nu in zes staten en is een middel voor radicale hindoes om het aantal bekeringen terug te dringen. Volgens de lokale leider van de regeringspartij BJP, is het aantal christenen in Jharkand fors toegenomen. Het zijn volgens hem vooral de armen die ‘naar het christendom worden gelokt’.

De overheid in India voert een succesvolle strategie uit om van India steeds meer een hindoestaat te maken. Dat betekent in de ogen van radicale hindoes dat een inwoner van India geen christen kan zijn. In het land wonen ongeveer 170 miljoen moslims en 64 miljoen christenen, maar het overgrote deel van de bevolking is hindoe.

De aantallen geweldsincidenten in India worden al jaren bijgehouden. Sinds de BJP in 2014 aan de macht kwam, is het geweld alleen maar toegenomen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal incidenten dit jaar verdubbelt ten opzicht van 2016. Toen waren er ruim vierhonderd geweldplegingen tegen christenen.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank voor de grote groei van het aantal christenen in de staat Jharkand.
• Bid voor christenen die hun geloof uitdragen. Zij lopen risico als mensen door hun toedoen tot bekering komen. Bid om moed en wijsheid. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor leiders van de BJP die willens en wetens tegen het evangelie strijden. Bid dat ze zelf overtuigd mogen raken van het evangelie, dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland. Bid dat ook voor de vele miljoenen moslims en hindoes in India.
• Bid voor alle christenen in India. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus juist nu de druk van alle kanten enorm toeneemt.