• 0

Kenia: Vier christenen door al-Shabaab gedood

Al-Shabaab-strijders wisten dat Joseph Kasena (42) christen was en oudste in de lokale kerk. Ook hadden ze het gemunt op zijn zwager Changawa Muthemba. Vorige week vrijdagavond 18 augustus overvielen ze beide mannen en buurjongen Kadenge Katana (17) die toevallig op bezoek was.

Terwijl de strijders hun hakmessen in de aanslag hielden, sommeerden ze de christenen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Toen de drie mannen weigerden, werden ze vastgebonden en gedood. Ook Charo, de verstandelijk gehandicapte, oudere broer van Joseph werd vermoord.

Josephs vrouw Caroline heeft alles zien gebeuren en is zwaar getraumatiseerd. Hun dochter Zawadi (17) was tijdens de aanval niet thuis. “Dank voor jullie zorg voor ons. Bid alstublieft voor ons en met ons”, zegt een lokale christen. “Bid alstublieft dat we genade en kracht ontvangen, want dit is een enorme klap.”
 
Gebedspunten
• Bid om Gods troost en nabijheid voor Caroline en haar dochter Zawadi. Bid ook voor de vrouw van Changawa, die tevens de zus van Caroline is, en de andere nabestaanden. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus, juist nu het zo enorm moeilijk is.
• Bid om wijsheid voor de veldwerkers die binnenkort bij Caroline langsgaan om troost en hulp te bieden.
• Al-Shabaab is een Somalische islamitische terroristische organisatie, die in buurland Kenia regelmatig christenen aanvalt. Bid om bescherming voor christenen die wonen in het grensgebied met Somalië. Bid dat de christenen standvastig blijven en trouw blijven aan Jezus, juist nu de druk zo enorm toeneemt.
• Bid voor de al-Shabaab-strijders en hun leiders. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.