• 0

Indonesië: Harun (19) bedreigd door zijn islamitische vader

De 19-jarige Harun kwam kortgeleden tijdens een christelijke bijeenkomst tot geloof in de Heere Jezus. Hij vroeg of hij een Bijbel mee naar huis mocht nemen. Toen christenen hem adviseerden er voorzichtig mee om te gaan, zei hij: ‘Ik ben bereid de gevaren te riskeren’.

Kort daarna vond Haruns vader de Bijbel in zijn slaapkamer. Hij verbrandde het boek samen met Haruns islamitische kleding. Harun werd vervolgens in huis opgesloten. Zijn familie en islamitische dorpsbewoners kwamen vorige week samen om hem te ondervragen over zijn nieuwe geloof.

Op de vraag of hij christen was geworden, antwoordde Harun dat hij nog steeds moslim is. “Ik moest dat wel antwoorden om de woede van mijn vader en de anderen te sussen. Maar in mijn hart geloof ik in Jezus Christus”, zegt hij. Toch heeft Haruns vader hem opnieuw opgesloten. Ook mag hij niet naar school.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank dat Harun de Heere Jezus heeft leren kennen en een verlangen heeft om de Bijbel te lezen.
• Bid dat Harun sterk blijft staan en trouw blijft aan de Heere Jezus in deze lastige situatie.
• Harun kan mishandeld of gedood worden als men ontdekt dat hij echt christen is. Bid dat de Heilige Geest hem antwoorden ingeeft als hem moeilijke vragen worden gesteld.
• Bid ook om rust en kracht voor andere bekeerde moslims in Haruns omgeving, die door deze situatie bang zijn geworden. Bid voor hen om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de familie en de mededorpsbewoners van Harun. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

PS. Miljoenen moslims doen op dit moment mee aan de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka. Daar zoeken ze vergeving van hun zonden. Bidt dat Jezus Christus Zich aan hen openbaart als hun Verlosser en als hun Redder.