• 0

Centraal-Azië: Tammar en Nadina opnieuw in de problemen (update)

In april vroegen we uw gebed voor Tammar en Nadina. Na een politie-inval in hun kerk en bedreigingen van dorpsbewoners, kreeg Nadina door de stress een miskraam. Uw gebeden verwarmden hun hart: “Jullie gebeden inspireren ons om door te gaan. Het is zo goed om te weten dat er voor ons gebeden wordt. Zo staan we er niet alleen voor.”

Het stel is nu opnieuw in de problemen gekomen. Twee weken geleden organiseerden ze een doopdienst waar achttien Oeigoeren gedoopt werden. Een bezoeker filmde de gebeurtenis en stuurde de beelden meteen door naar de politie. Er volgde nog tijdens de dienst een inval. Alle aanwezigen moesten een hoge boete betalen. Mogelijk volgt nog een onderzoek van de politie.

De spanning rondom deze doopdienst is teveel voor het gezin. Bovendien hebben Tammar, Nadina en hun vier kinderen het verlies van hun overleden kindje nog niet verwerkt. Ze wonen tijdelijk ergens anders en hebben hun kerkenwerk aan anderen overgedragen om tot rust te komen.
 
Gebeds- en dankpunten

• Dank voor de standvastigheid en trouw van Tammar en Nadina. Dank God dat ze doorgaan en zelfs een doopdienst hebben georganiseerd, terwijl dat verboden is.
• Bid dat het gezin Gods vrede ervaart en tot rust komt. Bid dat ze samen de tijd nemen om het verlies van hun kindje te verwerken.
• Bid dat er geen verder politieonderzoek volgt, zodat de kerk van Tammar en Nadina niet in gevaar komt.
• Dank de Heere God dat achttien Oeigoeren tot geloof zijn gekomen. Bid dat ze hun vertrouwen blijven stellen op Hem.
• Bid voor de politiemensen, de dorpsbewoners, ja voor alle Oeigoeren. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.