• 0

Indonesië: Kinderen bang voor agressieve man met bijl

Elke zaterdag komen kinderen in een flatgebouw in Jakarta samen om God te aanbidden. Nasoem Sulaiman viel op 23 september de bijeenkomst schreeuwend binnen. Hij had bovendien een bijl in zijn hand. Veel kinderen begonnen te huilen en de leraren schrokken enorm.

De man zei dat het geluid van de bijeenkomst hem stoorde. Hij wilde namelijk uitrusten van zijn werk. Het is al de derde keer dat hij de bijeenkomst verstoorde. De politie belooft dat de man wordt vervolgd als hij nog een keer een soortgelijke actie doet.

“Veel kinderen zijn erg bang geworden”, zegt een van de leraren. Ook de ouders van de kinderen zijn angstig door de gebeurtenis.
 
Gebedspunten
• Bid voor de kinderen en ouders die angstig zijn sinds de inval van Sulaiman. Bid om troost en rust.
• Bid dat de Heere God Zich aan Sulaiman openbaart, zodat hij stopt met het lastigvallen van christenen en de Waarheid leert kennen.
• Bid dat de politie de afspraak over Sulaiman nakomt.
• Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus voor de christenen in Indonesië waar vaker dit soort incidenten zich voordoen, ook wel met minder goede afloop.
• Bid dat de vele moslims in Indonesië. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.