Skip to main content
Bedieningen

Bedieningen

Naast het feit dat elke gelovige in algemene zin een bediening ontvangt, geloven we dat sommige mensen een bijzondere bediening krijgen van de Heere. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze zich volledig richten op het verspreiden van het Evangelie in binnen- of buitenland of onder bepaalde groepen in onze maatschappij. Binnen de gemeente geven we ruimte om nieuwe bedieningen te laten ontplooien. Op deze manier is een bediening niet van iemand of een echtpaar afzonderlijk, maar is het onderdeel van de hele gemeente.
De bediening van de volgende personen ondersteunen we vanuit de CGA:

Bijbelonderwijs

Jacques en Annette Brunt

Werkers in de Wijngaard

Na ruim tien jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, kreeg ons leven een totaal andere wending. De Heere bevestigde Zijn roeping over ons leven. Vanaf dat moment besloot ik samen met mijn vrouw en kinderen om ons leven geheel beschikbaar te stellen voor het Koninkrijk van God.


Passie voor evangelisatie

Frank en Gerdien Gelens

Stichting Passie voor het Evangelie

Wij mogen als gelovigen leerlingen van de Heere Jezus Zijn voorbeeld volgen en op zoek gaan naar de schapen. Het brengt ongelofelijk veel blijdschap als wij een mens vinden die verloren is en we hem of haar over de Heere Jezus mogen vertellen. Zodat er nieuwe hoop komt en mensen mogen gaan zien waarom zij leven!


Bijbelcursussen

Bertus en Anke Span

Stichting Bijbelcursussen

Welkom op dé Bijbelstudie website! Wij bieden jou online een volwaardige serie gratis bijbelcursussen aan, die je opleidt om Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen, maar ook om Christus beter te leren kennen en te groeien in het geloof. Je kunt de cursussen volgen volgens een curriculum, waarmee je in geordende volgorde een reeks cursussen doorloopt. Bij het afronden van een cursus met voldoende score (70%) ontvang je een getuigschrift en bij het afronden van een niveau volgens het aangeboden curriculum wordt een diploma uitgereikt.


Kinderevangelisatie

Anneke Breet

Als kind zwierf ik al tussen de flatjes van de Minervalaan, spelend met Turkse kinderen. Op zaterdagmorgen was ik bij hen in huis te vinden. Hompen Turks brood met boter en jam gingen samen met thee uit kleine, sierlijke glaasjes met véél suiker! Wij gingen naar dezelfde openbare school. Het wekte mijn interesse voor andere landen en volken. Op school en daarbuiten verlangde ik ernaar om kinderen bekend te maken met het evangelie, maar ik wist niet goed hóé. Want zelf had ik als kind van 8 jaar de Heere Jezus gevraagd of Hij mijn Redder wilde zijn en sindsdien wilde ik dat iedereen van Hem zou weten.