Category Archives: Vervolgde christenen

  • 0

Indonesië: Kinderen bang voor agressieve man met bijl

Elke zaterdag komen kinderen in een flatgebouw in Jakarta samen om God te aanbidden. Nasoem Sulaiman viel op 23 september de bijeenkomst schreeuwend binnen. Hij had bovendien een bijl in zijn hand. Veel kinderen begonnen te huilen en de leraren schrokken enorm.

De man zei dat het geluid van de bijeenkomst hem stoorde. Hij wilde namelijk uitrusten van zijn werk. Het is al de derde keer dat hij de bijeenkomst verstoorde. De politie belooft dat de man wordt vervolgd als hij nog een keer een soortgelijke actie doet.

“Veel kinderen zijn erg bang geworden”, zegt een van de leraren. Ook de ouders van de kinderen zijn angstig door de gebeurtenis.
 
Gebedspunten
• Bid voor de kinderen en ouders die angstig zijn sinds de inval van Sulaiman. Bid om troost en rust.
• Bid dat de Heere God Zich aan Sulaiman openbaart, zodat hij stopt met het lastigvallen van christenen en de Waarheid leert kennen.
• Bid dat de politie de afspraak over Sulaiman nakomt.
• Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus voor de christenen in Indonesië waar vaker dit soort incidenten zich voordoen, ook wel met minder goede afloop.
• Bid dat de vele moslims in Indonesië. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Pakistan: Ter dood veroordeeld vanwege Whatsapp-berichten

De Pakistaanse christen Nadeem Masih (24) uit Gujrat is op 14 september ter dood veroordeeld. Hij wordt beschuldigd van godslastering omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Daarnaast moet hij drieduizend dollar betalen.

Masih zou een moslimvriend vorig jaar vier Whatsapp-berichten hebben gestuurd waarin de profeet Mohammed werd belasterd. Zijn advocaat Riaz Anjum zegt dat er onvoldoende bewijs is dat Masih de berichten zelf heeft gestuurd. Volgens Anjum schort er van alles aan het politieonderzoek.

De afgelopen maanden werden meerdere christenen gearresteerd en beschuldigd van blasfemie.
 
Gebedspunten
• Bid dat Nadeem Masih Gods aanwezigheid ervaart in de gevangenis. Bid dat hij standvastig en trouw blijft aan Jezus.
• Bid dat er een wonder gebeurt en dat Masih wordt vrijgesproken.
• Meerdere christenen in Pakistan, onder wie Asia Bibi, zitten vast in afwachting van het vonnis. Bid om standvastigheid in het geloof en bid om kracht.
• Bid voor de families van Masih en van alle andere christenen die vastzitten. Bid om kracht, troost en standvastigheid in het geloof.
• Bid voor de autoriteiten, de rechterlijke macht en de politie in Pakistan. Bid dat zij recht zullen doen aan al het onrecht en dat zij, tezamen met de vele moslims in Pakistan Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Jemen: Indiase priester is vrij

De ontvoerde priester Tom Uzhunnalil uit India is vrijgekomen. Begin dit jaar vroegen we om uw gebed voor zijn situatie. Uzhunnalil werd op 4 maart 2016 in Jemen door islamitische strijders ontvoerd tijdens een aanval op een verzorgingshuis. Zestien katholieke personeelsleden en bejaarden werden hierbij gedood. De zichtbaar vermagerde priester smeekte later in een video om zijn vrijlating.

Uzhunnalil kwam uiteindelijk vrij dankzij bemiddeling van het Vaticaan van de sultan in Oman.

In Jemen woedt een verwoestende burgeroorlog. Extremistische groeperingen misbruiken de chaos om hun territorium te vergroten. Daarnaast heeft 80 procent van de bevolking humanitaire hulp nodig. Om veiligheidsredenen verlaten de meeste buitenlandse christenen Jemen. De kerk bestaat nu voornamelijk uit enkele honderden moslimbekeerlingen, die op geheime locaties samenkomen. Vervolging uit zich in doodsbedreigingen, huisarrest, gedwongen huwelijken, fysiek geweld en gevangenschap. Jemen staat op plaats 9 van de Ranglijst Christenvervolging.
 
Gebeds- en dankpunten
• God is een verhoorder van gebed. Dank Hem voor de vrijlating van Uzhunnalil en bid om geestelijk en lichamelijk herstel na anderhalf jaar gevangenschap. Dank voor de volharding in het geloof.
• Bid dat de duizenden christenen in Jemen volharden in geloof en trouw blijven aan Jezus.
• Bid voor een einde aan de oorlog en voor vrede. Bid voor de vele islamitische inwoners van Jemen. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

Centraal-Azië: Tammar en Nadina opnieuw in de problemen (update)

In april vroegen we uw gebed voor Tammar en Nadina. Na een politie-inval in hun kerk en bedreigingen van dorpsbewoners, kreeg Nadina door de stress een miskraam. Uw gebeden verwarmden hun hart: “Jullie gebeden inspireren ons om door te gaan. Het is zo goed om te weten dat er voor ons gebeden wordt. Zo staan we er niet alleen voor.”

Het stel is nu opnieuw in de problemen gekomen. Twee weken geleden organiseerden ze een doopdienst waar achttien Oeigoeren gedoopt werden. Een bezoeker filmde de gebeurtenis en stuurde de beelden meteen door naar de politie. Er volgde nog tijdens de dienst een inval. Alle aanwezigen moesten een hoge boete betalen. Mogelijk volgt nog een onderzoek van de politie.

De spanning rondom deze doopdienst is teveel voor het gezin. Bovendien hebben Tammar, Nadina en hun vier kinderen het verlies van hun overleden kindje nog niet verwerkt. Ze wonen tijdelijk ergens anders en hebben hun kerkenwerk aan anderen overgedragen om tot rust te komen.
 
Gebeds- en dankpunten

• Dank voor de standvastigheid en trouw van Tammar en Nadina. Dank God dat ze doorgaan en zelfs een doopdienst hebben georganiseerd, terwijl dat verboden is.
• Bid dat het gezin Gods vrede ervaart en tot rust komt. Bid dat ze samen de tijd nemen om het verlies van hun kindje te verwerken.
• Bid dat er geen verder politieonderzoek volgt, zodat de kerk van Tammar en Nadina niet in gevaar komt.
• Dank de Heere God dat achttien Oeigoeren tot geloof zijn gekomen. Bid dat ze hun vertrouwen blijven stellen op Hem.
• Bid voor de politiemensen, de dorpsbewoners, ja voor alle Oeigoeren. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.