Category Archives: Vervolgde christenen

  • 0

Indonesië: Harun (19) bedreigd door zijn islamitische vader

De 19-jarige Harun kwam kortgeleden tijdens een christelijke bijeenkomst tot geloof in de Heere Jezus. Hij vroeg of hij een Bijbel mee naar huis mocht nemen. Toen christenen hem adviseerden er voorzichtig mee om te gaan, zei hij: ‘Ik ben bereid de gevaren te riskeren’.

Kort daarna vond Haruns vader de Bijbel in zijn slaapkamer. Hij verbrandde het boek samen met Haruns islamitische kleding. Harun werd vervolgens in huis opgesloten. Zijn familie en islamitische dorpsbewoners kwamen vorige week samen om hem te ondervragen over zijn nieuwe geloof.

Op de vraag of hij christen was geworden, antwoordde Harun dat hij nog steeds moslim is. “Ik moest dat wel antwoorden om de woede van mijn vader en de anderen te sussen. Maar in mijn hart geloof ik in Jezus Christus”, zegt hij. Toch heeft Haruns vader hem opnieuw opgesloten. Ook mag hij niet naar school.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank dat Harun de Heere Jezus heeft leren kennen en een verlangen heeft om de Bijbel te lezen.
• Bid dat Harun sterk blijft staan en trouw blijft aan de Heere Jezus in deze lastige situatie.
• Harun kan mishandeld of gedood worden als men ontdekt dat hij echt christen is. Bid dat de Heilige Geest hem antwoorden ingeeft als hem moeilijke vragen worden gesteld.
• Bid ook om rust en kracht voor andere bekeerde moslims in Haruns omgeving, die door deze situatie bang zijn geworden. Bid voor hen om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor de familie en de mededorpsbewoners van Harun. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

PS. Miljoenen moslims doen op dit moment mee aan de jaarlijkse grote bedevaart naar Mekka. Daar zoeken ze vergeving van hun zonden. Bidt dat Jezus Christus Zich aan hen openbaart als hun Verlosser en als hun Redder.


  • 0

Kenia: Vier christenen door al-Shabaab gedood

Al-Shabaab-strijders wisten dat Joseph Kasena (42) christen was en oudste in de lokale kerk. Ook hadden ze het gemunt op zijn zwager Changawa Muthemba. Vorige week vrijdagavond 18 augustus overvielen ze beide mannen en buurjongen Kadenge Katana (17) die toevallig op bezoek was.

Terwijl de strijders hun hakmessen in de aanslag hielden, sommeerden ze de christenen om de islamitische geloofsbelijdenis uit te spreken. Toen de drie mannen weigerden, werden ze vastgebonden en gedood. Ook Charo, de verstandelijk gehandicapte, oudere broer van Joseph werd vermoord.

Josephs vrouw Caroline heeft alles zien gebeuren en is zwaar getraumatiseerd. Hun dochter Zawadi (17) was tijdens de aanval niet thuis. “Dank voor jullie zorg voor ons. Bid alstublieft voor ons en met ons”, zegt een lokale christen. “Bid alstublieft dat we genade en kracht ontvangen, want dit is een enorme klap.”
 
Gebedspunten
• Bid om Gods troost en nabijheid voor Caroline en haar dochter Zawadi. Bid ook voor de vrouw van Changawa, die tevens de zus van Caroline is, en de andere nabestaanden. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus, juist nu het zo enorm moeilijk is.
• Bid om wijsheid voor de veldwerkers die binnenkort bij Caroline langsgaan om troost en hulp te bieden.
• Al-Shabaab is een Somalische islamitische terroristische organisatie, die in buurland Kenia regelmatig christenen aanvalt. Bid om bescherming voor christenen die wonen in het grensgebied met Somalië. Bid dat de christenen standvastig blijven en trouw blijven aan Jezus, juist nu de druk zo enorm toeneemt.
• Bid voor de al-Shabaab-strijders en hun leiders. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.


  • 0

India: Zesde staat accepteert anti-bekeringswet

De lokale overheid van Jharkand, een staat in het oosten van India, heeft deze week een anti-bekeringswet goedgekeurd. Na goedkeuring van de gouverneur en de president treedt de wet in werking. Evangelisten kunnen door de wet boetes opgelegd krijgen, en celstraffen oplopend tot vier jaar.

De wet geldt nu in zes staten en is een middel voor radicale hindoes om het aantal bekeringen terug te dringen. Volgens de lokale leider van de regeringspartij BJP, is het aantal christenen in Jharkand fors toegenomen. Het zijn volgens hem vooral de armen die ‘naar het christendom worden gelokt’.

De overheid in India voert een succesvolle strategie uit om van India steeds meer een hindoestaat te maken. Dat betekent in de ogen van radicale hindoes dat een inwoner van India geen christen kan zijn. In het land wonen ongeveer 170 miljoen moslims en 64 miljoen christenen, maar het overgrote deel van de bevolking is hindoe.

De aantallen geweldsincidenten in India worden al jaren bijgehouden. Sinds de BJP in 2014 aan de macht kwam, is het geweld alleen maar toegenomen. Het lijkt er zelfs op dat het aantal incidenten dit jaar verdubbelt ten opzicht van 2016. Toen waren er ruim vierhonderd geweldplegingen tegen christenen.
 
Dank- en gebedspunten
• Dank voor de grote groei van het aantal christenen in de staat Jharkand.
• Bid voor christenen die hun geloof uitdragen. Zij lopen risico als mensen door hun toedoen tot bekering komen. Bid om moed en wijsheid. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor leiders van de BJP die willens en wetens tegen het evangelie strijden. Bid dat ze zelf overtuigd mogen raken van het evangelie, dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland. Bid dat ook voor de vele miljoenen moslims en hindoes in India.
• Bid voor alle christenen in India. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus juist nu de druk van alle kanten enorm toeneemt.


  • 0

Nigeria: ‘Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen’

Eind juni was er een oproep voor gebed voor de crisis in Noordoost-Nigeria. Al jaren is de islamitische terreurgroep Boko Haram actief in de regio. Duizenden christenen sloegen voor het geweld op de vlucht. Vanwege discriminatie en droogte hebben zij onvoldoende eten om te kunnen overleven.

Nog steeds is de toestand kritiek, maar inmiddels is de voedselvoorziening in volle gang. Christenen in Nigeria zijn dankbaar voor uw gebed en giften. Kerkleider Garba Idi: “De overheid verstrekt voedselhulp, maar christenen ontvangen niets. Christenen zijn gestorven van de honger, vooral kinderen. We kunnen nergens naartoe. Jullie hulp en gebed is als een pilaar voor ons, door God gestuurd. Wij kunnen erop leunen, nu de hele wereld zwijgt over onze toestand.

Nu ontvangen drieduizend gezinnen in mijn provincie voedselhulp, zij zijn gered van honger en dood. De Heere God heeft hulp naar Nigeria gestuurd, daar zijn we Hem dankbaar voor. God gebruikte de hulp om hoop te brengen in een tijd waarin alle hoop verloren was. Hij wiste de tranen van onze ogen door ons te ondersteunen met hulp en gebed.”

 
Dank- en gebedspunten

• Dank voor alle steun, in gebed en door giften. Aan God alle eer!
• De noodhulppakketten worden uitgedeeld in gevaarlijke gebieden. Bid om bescherming. Bid dat de hulp op tijd komt.
• Door het geweld van Boko Haram zijn veel mensen getraumatiseerd. Vrouwen en kinderen zijn ontvoerd en misbruikt. Honderden christenen zijn door de honger of geweld om het leven gekomen. Bid om genezing en nieuwe hoop. Bid om troost en moed. Bid om standvastigheid en trouw aan Jezus.