Diensten fysiek bijwonen

Op zondagmorgen om 11:00 uur komt een klein gedeelte van onze gemeente samen in gebouw ’t Scheepke (Rijnstraat 434, Alblasserdam). Het is als gast mogelijk om onze samenkomst fysiek bij te wonen. Hiervoor vragen we u een e-mail te sturen naar cg.alblasserdam@gmail.com Per zondag nodigen we vervolgens een aantal gasten uit. Bij de (nader te bepalen) open lucht samenkomsten zijn alle gasten welkom.

Ook als gast dient u rekening te houden met de coronamaatregelen die we als gemeente genomen hebben (naast de algemeen geldende regels en adviezen):

  • We creëren met elkaar voldoende ruimte tussen de rijen stoelen;
  • (Indien van toepassing) Neem uw jas mee de zaal in. Dat voorkomt loopbewegingen.
  • Twee stoelen op dezelfde rij open / leeg te houden tussen volwassenen. Uiteraard niet als het een gezin of echtpaar betreft;
  • Er wordt goed geventileerd; zorg voor passende kleding;
  • Per samenkomst zal worden besloten of er wel/geen zondagschool is. De crècheruimte is altijd beschikbaar. Per samenkomst wordt bekeken wie hier invulling aan geeft.
  • Er is geen koffie- en thee moment na de dienst;
  • Mondkapjes zijn niet verplicht in het gebouw. Het staat iedereen uiteraard vrij om wel een mondkapje te dragen.