Zondagse diensten

U bent van harte welkom tijdens onze samenkomsten op zondag. Het aanvangstijdstip van deze samenkomst is in principe altijd om 12:00 uur. We komen samen in de Ontmoetingskerk van Alblasserdam. Tijdens de dienst is er de mogelijkheid om de kinderen naar de crèche te brengen. We hebben twee crèchegroepen, één voor baby’s en één voor peuters. Ook is er zondagsschool tijdens de dienst, de ene week voor groep 1-2 en 5-6 en de andere week voor groep 3-4 en 7-8. Tijdens de dienst zal worden aangegeven wanneer de kinderen naar de crèche of zondagsschool kunnen.

Op zondag 13 november zal de dienst aanvangen om 14:30 uur. In deze bijzondere samenkomst zullen 3 broeders uit de gemeente bevestigd worden als diaken.

D.V. zondag 20 november vangt de dienst aan om 12:30 uur.

Eén keer per maand houden we op zondagavond om 19:00 uur een sing-in. Ook hierbij bent u van harte welkom.

We zijn dankbaar dat we gebruik mogen maken van de Ontmoetingskerk. Dit gebouw is eigendom van de PKN van Alblasserdam. Voor meer info over deze gemeente kijk dan op hun website: https://debrug.pknalblasserdam.nl/