Sri Lanka: Taraka’s nieuwe kerk volledig afgebrand

  • 0

Sri Lanka: Taraka’s nieuwe kerk volledig afgebrand

Radicale boeddhisten hebben onder leiding van een monnik op 9 januari een nieuwe kerk vernield en in brand gestoken. Vier dagen eerder was de bouw van de kerk afgerond. Sinds de opening van de kerk ontving kerkleider Taraka* bedreigingen van boeddhisten uit de omgeving. Hij en zijn gezin werden zelfs met de dood bedreigd.

De kerkleden hebben aangifte gedaan bij de politie, maar ze worden onder druk gezet om die aangifte in te trekken.

Sri Lanka staat opnieuw op de Ranglijst Christenvervolging (plaats 45). In het land is een toename van religieus nationalisme. Wie geen boeddhist is, hoort er eigenlijk niet bij volgens de boeddhistische meerderheid.

Dank- en gebedspunten

  • Dank de Heere God dat er, zover bekend, geen gewonden zijn gevallen tijdens de vernieling van de kerk.
    • Bid om wijsheid voor pastor Taraka om met deze situatie om te gaan. Bid ook om troost nu de nieuwe kerk volledig met de grond is gelijkgemaakt.
    • Bid om bescherming voor Taraka’s gezin en andere kerkleden. Bid om standvastigheid en dat zij allen trouw blijven aan Jezus. Bid dat de bedreigingen stoppen.
  • Bid voor de boeddhisten, bid dat zij Jezus zullen gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.

* Taraka heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.