Vervolgde christenen

  • 0

Vervolgde christenen

India: Evangelist Swami in coma na ondervraging

Professor Swami is directeur van en professor aan de Ingenieursopleiding in Lal Bahadur Nagar, Hyderabad. In zijn vrije tijd evangeliseert hij op straat door bijbels uit te delen. Na een arrestatie vorige week en een dag lang ondervraagd te zijn, werd Swami onwel. Hij is kort na zijn vrijlating opgenomen in het ziekenhuis en ligt al vijf dagen in coma.

Swami’s vrouw maakt zich veel zorgen om haar man. Doktoren zeggen dat hij in zijn linkerhersenhelft een bloeding heeft en in de rechterhersenhelft een bloedprop.
Voor zijn arrestatie was Swami aan het evangeliseren op straat. Hij werd aangesproken door extremistische hindoes. Daarna werd Swami gearresteerd omdat hij probeerde hindoes tot het christendom te bekeren. 
 
Gebedspunten
• Bid voor de genezing van Swami.
• Bid om kracht voor Swami’s familie, nu ze zich zorgen maken. Bid voor standvastigheid en trouw aan Jezus.
• Bid voor alle christenen in India, dat zij trouw blijven aan Jezus, nu de druk toeneemt.
• Bid voor de vele hindoes en moslims in India. Bid dat zij Jezus gaan kennen en volgen als hun Heer en Heiland.
• Dank voor het getuigenis dat Swami heeft gegeven op straat en bid dat het uitwerking mag hebben onder hindoes.

PS. Afgelopen maandag kwam de zaak van de Soedanese pastors Hassan Kodi, Petr Jasek en Abdulmonem voor. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Aanstaande zondag komt de zaak opnieuw voor. Bidt u mee?