Skip to main content

Bidstond - Uur van gebed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Bidstond het uur van gebed

Het is niet alleen heerlijk, maar ook noodzakelijk om ook als gemeente onze gebeden bij de Heere God bekend te maken. In ons gebed kunnen we Hem danken, loven en prijzen. Elke vrijdagmorgen is er gelegenheid om samen te komen in een uur van gebed. Daarnaast houden we ook regelmatig op woensdagavond een gemeentebrede bidstond. Na een korte opening is er ruimte om gebeds- en dankpunten te delen en gaan we (meestal) in kleinere groepen uiteen. We doen voorbede voor onszelf, elkaar en de gehele wereld.