Skip to main content

Viering Heilig Avondmaal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Viering Heilig Avondmaal

Bij deze viering denken we terug aan het feit dat de Heere Jezus Zelf deze maaltijd heeft ingesteld. Hij gaf ons de tekenen van brood en wijn. Bij het breken en eten van het (ongezuurde) brood herdenken we de Heere Jezus Die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Bij het drinken van de wijn staan we stil bij het wonder van vergeving: de Heere Jezus gaf Zijn bloed als volkomen verzoening van onze zonden.

Iedere maand

Het Heilig Avondmaal wordt minimaal 1x per maand in de gemeente gevierd.