ANBI Christelijke Gemeente Alblasserdam

RSNI nummer: 8550.70.602

Naam van de instelling:
Christelijke Gemeente Alblasserdam

Contactgegevens:
Blokweerweg 75, 2954 PC Alblasserdam
contact[at]cgalblasserdam.nl

Contactpersoon:
Secretaris

Bestuur:
Het bestuur van het kerkgenootschap bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Overige diakenen

Beloningsbeleid:
Er zijn geen mensen in dienst van de gemeente.
Beloningen zijn niet van toepassing.

Beleidsplan:
Beleidsplan CGA

Gemeenteorde, regeling financieel beheer en notitie oudsten en diakenen:
Gemeenteorde

Doelstelling:
Wij zijn een christelijke gemeente in Alblasserdam en omgeving. We willen functioneren als huisgezin van God, waarbij Jezus Christus centraal staat. We willen Hem aanbidden in geest en waarheid. We staan daarom voor een duidelijke en Bijbelgetrouwe woordverkondiging en verlangen er naar dat de boodschap die we horen niet alleen geconsumeerd (ontvangen) wordt, om hierdoor als gemeente te mogen groeien en ontwikkelen naar geestelijke volwassenheid, maar ook gedistribueerd (doorgegeven) naar de omgeving waar we wonen. We kunnen het Evangelie niet voor onszelf houden, maar willen dit graag delen met de mensen om ons heen. Daarnaast zien we het als onze roeping om mensen in nood en hulpbehoevenden in en buiten de gemeente te helpen, zowel pastoraal, praktisch en financieel.

Financiële verantwoording:
Financieel jaaroverzicht 2021