Wie is Jezus en wat is Zijn geheim?

Hij heeft nog nooit een boek geschreven – en toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over
wie ook ter wereld.

Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem.

Hij heeft nog nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen
voortgebracht als Hij.

Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden, popsterren komen en gaan maar Zijn Naam wordt telkens
opnieuw op de lippen van mensen genomen.

Hij zwom niet in het geld, zoals grote sterren van deze wereld.

Hij had geen fanclub. Hij maakte nooit een wereldtournee, zijn optreden duurde maar drie jaar.

En toch:

Heeft Jezus méér volgelingen dan wie ook ter wereld
1/3 van de wereldbevolking noemt zich christen. Elke dag besluiten duizenden mensen om christen te worden,
vaak in landen waar het heel moeilijk is om christen te zijn.

Is de Bijbel het meest vertaald en meest gelezen boek.

Is onze jaartelling gebaseerd op Jezus’ geboorte.

Is Hij verantwoordelijk voor een groot deel van onze feestdagen.

Wat een Man, deze Jezus! Moet je je voorstellen. Hij kwam 2000 jaar geleden, tegen alle natuurwetten
in. Maar dat wonder werd door praktisch niemand opgemerkt. Hij groeide op in een onopvallend
timmermansgezin. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was niet rijk, niet beroemd en
bezat geen invloedrijke vrienden. Ook Zijn familie had geen status..

Toch joeg Hij als baby de overheid de stuipen op het lijf. Als twaalfjarige jongen deed hij geleerden
versteld staan. En als volwassen man deed hij miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep
over water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer zieken dan doktoren doen in hun hele
carrière. Hij voorzag een menigte mensen van brood. Hij had aandacht voor de kinderen. Hij doorbrak
een taboe uit die tijd door in het openbaar met vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken
in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging geen vijand uit de weg.
Hij liet zich onschuldig uitleveren aan het Romeinse gerecht van die tijd. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste
marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Voordat Hij
Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Daarna
werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dit leek het einde van een veelbelovende bliksemcarrière.
Maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door enkele
leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Voor Zijn sterven had Hij diverse keren gezegd
dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het.
Wie is toch deze Man? Uit alles blijkt dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is
uniek en is nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering die maar denkbaar
is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij Zélf is het
grote geheim!