Wie we zijn

Wij zijn een christelijke gemeente in Alblasserdam en omgeving. We willen functioneren als huisgezin van God, waarbij Jezus Christus centraal staat. We willen Hem aanbidden in geest en waarheid. We staan daarom voor een duidelijke en Bijbelgetrouwe woordverkondiging en verlangen er naar dat de boodschap die we horen niet alleen geconsumeerd (ontvangen) wordt, om hierdoor als gemeente te mogen groeien en ontwikkelen naar geestelijke volwassenheid, maar ook gedistribueerd (doorgegeven) naar de omgeving waar we wonen. We kunnen het Evangelie niet voor onszelf houden, maar willen dit graag delen met de mensen om ons heen. We weten ons als niet-denominale gemeente verbonden met diverse bijbelgetrouwe christelijke gemeenten en geloven daarmee dat we van elkaar kunnen leren.

De volgende kernwoorden (6 G’s) geven samenvattend weer waar onze gemeente in het bijzonder in gekenmerkt wil worden:

  • Geestelijke aanbidding,
  • Gebed,
  • Geest-vervulde prediking,
  • Geestelijke groei,
  • Getuigen; en
  • Gemeenschap onderling.

We erkennen dat we hierin niet volmaakt zijn, maar verlangen er naar dat deze kernwoorden meer en meer tot uiting zullen komen in Zijn gemeente. In onze onderlinge samenkomsten zingen wij psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, waarbij er ruimte is voor zowel de klassieke als ook de meer hedendaagse liederen.

Hoe we in (bepaalde) leerstellige standpunten staan, kunt u vinden bij het onderwerp ‘Wat we geloven’. Hier is ons ‘credo’ uitgewerkt.