Skip to main content

Wijziging aanvangstijden

Geschreven op: 11 juni 2024

In de periode juni-juli 2024 vangt de zondagse samenkomst een aantal keren op een gewijzigd tijdstip aan.

De gewijzigde aanvangstijd voor de zondagse samenkomst betreft de volgende data: 15 juni, 7 juli en 14 juli. Op zondag 15 juni vangt de dienst aan om 12:30 uur. Vervolgens zal de dienst op 7 juli aanvangen om 15:00 uur. Zondag 14 juli hopen we een doopdienst te houden. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten hopen we deze doopdienst te houden aan de rivier de Lek bij Lekdijk 70b te Nieuw-Lekkerland. De dienst vangt dan aan om 10:30 uur. 

Indien er nog wijzigingen in voornoemde tijden (of locatie) plaatsvindt zal dat in dit bericht (+ de agenda) worden vermeld.